Mababaliw na ako sa pagsusulat ng structural formula ng alkanes. #orgchem #collegelife

Mababaliw na ako sa pagsusulat ng structural formula ng alkanes. #orgchem #collegelife